V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach.

—  Franz Grillparzer
Podobné citáty