V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach.

—  Franz Grillparzerneláska predstava láska jedlo mladosť staroba spomienka

Podobné citáty