„V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach.“

— Franz Grillparzer

Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer27
rakúsky dramatik a spisovateľ

Podobné citáty