Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.

—  Albert Einstein
Podobné citáty