„Poľuďšťovanie zvieraťa ja hlboké nedorozumenie a hriech proti duchu svätému prírody. Pes, ktorý by sa podobal človeku, by bol monštrum.“

Reklama

Podobné citáty

Christoph Schönborn fotka
 Ján Pavol II. fotka
Reklama
Anatole France fotka
Jean Maria Vianney fotka
Billy Graham fotka

„Je to práca Ducha Svätého odsúdiť, Božiu prácu súdiť a moju prácu milovať.“

—  Billy Graham americký evanjelik 1918

Original: It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge and my job to love.
Raymond Hezekiah Torrey fotka
Pavel Kosorin fotka
Winston Churchill fotka
Reklama
Mark Twain fotka
Chiara Lubich fotka
Scott Hann fotka
Anatole France fotka
Reklama
William Christopher Handy fotka

„Príroda bola mojou materskou školou.“

—  William Christopher Handy 1873 - 1958

Original: Nature was my kindergarten.
Victor Hugo fotka
 Bettina von Arnim fotka
Ďalšie