„Váš priateľ urobil kariéru a ešte stále vás zdraví - to je viac, než ste mohli očakávať.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Jean de La Bruyere fotka
Jean de La Bruyere111
francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Podobné citáty

Elbert Hubbard fotka

„Priateľom je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Mark Twain fotka
André Maurois fotka
Marcus Aurelius fotka
Gabriel Laub fotka
Nicolas Chamfort fotka
Richard Bach fotka
Peter Bichsel fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Julian Tuwim fotka
Elbert Hubbard fotka

„Priateľ je ten, kto vie o vás všetko, a napriek tomu vás má rovnako rád.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Gabriel Laub fotka
Jean de La Bruyere fotka

„Kariéru možno urobiť vďaka vlastným schopnostiam alebo hlúposti iných.“

—  Jean de La Bruyere francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Prisudzované výroky

Ignác z Loyoly fotka

„So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Blaise Pascal fotka

„Ľudia nemajú srdce; nemohli by sme si z nich urobiť priateľov.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Aulus Gellius fotka
August Bebel fotka

Súvisiace témy