Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty