„Veľké veci sa často rozhodnú ráznejšie a lepšie smiechom, ako tvrdosťou.“

— Quintus Horatius Flaccus

Podobné citáty