„Múdra žena by sa mala riadiť v láske podľa modernej politiky bankovníctva – mala by lásku požičiavať a dávať potom dlhodobé úroky.“

Henri de Toulouse-Lautrec fotka
Henri de Toulouse-Lautrec4
francúzsky maliar 1864 - 1901

Podobné citáty

Chalíl Džibrán fotka
William Shakespeare fotka
Matka Tereza fotka
William Shakespeare fotka
Dale Evans fotka
Václav Richter fotka

„Moderná láska prináša viac objatí ako obetí.“

—  Václav Richter český učiteľ, básnik a prozaik 1940 - 1999

William Somerset Maugham fotka
Molière fotka
Théodore De Banville fotka
Erich Fromm fotka
František Xaver Šalda fotka

„Politika je osud moderného človeka.“

—  František Xaver Šalda český esejista, literárny kritik a publicista 1867 - 1937

Romain Gary fotka
Denis Diderot fotka

„Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú, a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú.“

—  Denis Diderot francúzsky osvietenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Leo Buscaglia fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Euripidés fotka
Citát „Detská láska sa riadi princípom: Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.“
Erich Fromm fotka
Thomas Mann fotka

„Pre hlúpe ženy máme galantnosť, ale čo si počať s múdrymi?“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Colette fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x