„Ľudia si občas naivne myslia, že láska je plodom dlhodobého zväzku muža a ženy a dlhodobého dvorenia. Láska je však skôr dcérou duševného súladu. Ak sa dve blízke duše stretnú, vzniká láska v jednom okamihu. Ak láska nevznikne odrazu a nečakane, nevznikne ani po rokoch ba ani po stáročiach.“

—  Chalíl Džibrán, Prisudzované výroky
Chalíl Džibrán fotka
Chalíl Džibrán34
libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931
Reklama

Podobné citáty

William Somerset Maugham fotka
Henri de Toulouse-Lautrec fotka
Reklama
Citát „Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“
Albert Einstein fotka
Miguel de Cervantes fotka
Francois Fénelon fotka

„Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva.“

—  Francois Fénelon katolícky biskup 1651 - 1715
Potvrdené výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Luigi Giussani fotka
Marcel Achard fotka
Josh Billings fotka
Anthony Burgess fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Publilius Syrus fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Jean Paul fotka
Karl Georg Büchner fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“