„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“

George Santayana fotka
George Santayana9
španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmati… 1863 - 1952
Reklama

Podobné citáty

Rabíndranáth Thákur fotka

„Nemám dieťa rád preto, že je poslušné, ale preto, že je to moje dieťa.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálsky vševed 1861 - 1941
Prisudzované výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Peter Gregor fotka
Reklama
Arthur Schopenhauer fotka
Frank Thiess fotka
 Voltaire fotka

„Úspech je často dieťaťom odvahy.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Francis Bacon fotka

„Odvaha je dieťa nevedomosti.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Victor Hugo fotka

„Žena je hádanka, dieťa rozlúštením.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885
Prisudzované výroky

Giovanni Bosco fotka

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888
Prisudzované výroky

Havelock Henry Ellis fotka

„Krása je dieťaťom lásky.“

—  Havelock Henry Ellis britský lekár, spisovateľ a sociálny reformátor 1859 - 1939

Henri Troyat fotka

„Sľub daný dieťati je posvätný.“

—  Henri Troyat francúzsky spisovateľ 1911 - 2007

Miguel de Cervantes fotka

„Človek je dieťaťom svojho diela.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“