„O Leninovi: "Práve v Leninovom prípade prichodíme k jadru veci: nejde o to, ako, ale o čo hrať. Leninovou pohnútkou naisto nebol neprekonateľný odpor proti demokracii a jej pravidlám. Ale on prvý a jediný s hŕstkou bolševikov medzi všetkými demokratmi a socialistami vtedajšieho sveta pochopil, že bezpečne vyrvať z vrecák či moci "čvargy" (nazývaj ju šetrnejšie: statkárskou buržoáznou triedou) pôdu pre mužíkov v prospech pracujúcich a mier pre zmučený národ, teda celkom elementárne predpoklady pre demokratický životný rozvoj prevažnej väčšiny ľudí, môže len jej porážkou a nastolením moci nad ňou. To aj urobil, nie preto, že mohol, ale preto, lebo musel. Nie na účet, ale na prospech demokracie."“

Zdroj: Potvrdené výroky, L. Novomeský, Splátka veľkého dlho I. zv., s. 249

Posledná aktualizácia 4. jún 2020. Histórie
Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský28
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo… 1904 - 1976

Podobné citáty

Platón fotka
Gabriel Laub fotka
Laco Novomeský fotka
Arthur Schnitzler fotka
Gabriel Laub fotka
Fidel Castro fotka
Michail Sergejevič Gorbačov fotka
Ján Pavol II. fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Gabriel Laub fotka
Laco Novomeský fotka
Seneca fotka
Josef Čapek fotka
Warren Buffet fotka
Anatole France fotka
Morgan Scott Peck fotka

Súvisiace témy