„Najviac dosiahneme, keď dokážeme dostatočne zvýšiť zisk slasti zo zdrojov psychickej a intelektuálnej práce. Osud sa potom môže človeka dotknúť iba málo. Uspokojenie, aké poskytuje umelcovi radosť z tvorby, zo stelesnenia jeho fantazijných predstáv, vedcovi riešenie problémov a poznávania pravdy, má osobitnú kvalitu, ktorú jedného dňa určite dokážeme metapsychicky popísať.“

Potvrdené výroky

Sigmund Freud fotka
Sigmund Freud61
rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Irving Stone fotka
William Faulkner fotka
Morgan Scott Peck fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Maya Angelou fotka
Calvin Coolidge fotka
Marcus Annaeus Lucanus fotka
Robert Desnos fotka

„Ak miluje človek naozaj, len málo z toho dokáže vyjadriť.“

—  Robert Desnos francúzsky spisovateľ 1900 - 1945

Prisudzované výroky

Michail Sergejevič Gorbačov fotka

„Človek, ktorý sa každý deň bude cítiť dobre, dokáže veľa.“

—  Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Albert Einstein fotka
Louis Armstrong fotka
Muhammad Ali fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Michael Jackson fotka
Seneca fotka

„Len cnosť poskytuje trvalú a istú radosť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Henry Louis Mencken fotka
David Paradine Frost fotka
John Steinbeck fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x