„Romantická láska nie je možná bez neistoty. Ak sa niekedy ožením, pokúsim sa na tento fakt okamžite zabudnúť.“

Posledná aktualizácia 21. jún 2021. História
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde363
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Podobné citáty

Paulo Coelho fotka
Dalajláma fotka
Curt Goetz fotka
Wilhelm Busch fotka
Pearl S.  Buck fotka
Richard Bach fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
François-René de Chateaubriand fotka
Tomáš Kempenský fotka

„Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Prisudzované výroky
Zdroj: [48]

Bertolt Brecht fotka
André Maurois fotka
Abbé Pierre fotka
János Arany fotka

„Vo sne a v láske niet nemožné.“

—  János Arany maďarský spisovateľ 1817 - 1882

Súvisiace témy