„Ak poznáš nepriateľa i seba samého, nebudeš porazený. Ak nepoznáš nepriateľa, ale poznáš sám seba, máš 50% šancu na víťazstvo. Ak nepoznáš sám seba, ani nepriateľa, prehráš.“

— Sun Tzu

Sun Tzu foto
Sun Tzu12
-600 - -500 pr. n. l.

Podobné citáty