„Kým žiješ, uč sa! Nečakaj, aby staroba priniesla so sebou múdrosť.“

—  Solón

Originál

Seek to learn constantly while you live; do not wait in the faith that old age by itself will bring wisdom.

Posledná aktualizácia 25. november 2021. História
Solón fotka
Solón7
aténsky zákonodarca -638 - -558 pred n. l.

Podobné citáty

Leonardo Da Vinci fotka

„Kým som si myslel, že sa učím žiť, učil som sa umierať.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Prisudzované výroky

Seneca fotka

„Kým žijeme, musíme sa umeniu života učiť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Seneca fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Tomáš Kempenský fotka

„Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným - pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

François de La  Rochefoucauld fotka
Michel De Montaigne fotka

„Kto by ľudí učil umierať, učil by ich žiť.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

William Kent Krueger fotka
Aischylos fotka

„Je dobré, keď sa aj starí ľudia učia múdrosti.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Oscar Wilde fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Jiří Faltus fotka
Seneca fotka

„Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil, v starobe o to, aby som dobre umrel.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Thomas Carlyle fotka

„Život je pekný a čokoľvek ti prinesie osud, nezabudni žiť.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Prisudzované výroky

Alexandre Dumas starší fotka

„Celá ľudská múdrosť sa dá zhrnúť do dvoch slov: čakať a dúfať.“

—  Alexandre Dumas starší francúzsky spisovateľ a dramatik, otec rovnomenného spisovateľa a dramatika 1802 - 1870

Marcus Aurelius fotka
Pavel Kosorin fotka
Benjamin Franklin fotka

„Človek neporozumie múdrosti, kým nespozná, že je nahraditeľný.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Marcus Porcius Cato censorius fotka

Súvisiace témy