„Slovenskí skromní podnikatelia protestujú proti výške daní!“

— Julius Smeja

Podobné citáty