„Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Charles Pinot Duclos fotka
Charles Pinot Duclos4
francúzsky spisovateľ 1704 - 1772

Podobné citáty

Gabriel Laub fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Bertolt Brecht fotka

„Láska je želanie niečo dávať, nielen dostávať. Láska je umenie produkovať niečo s pomocou toho druhého. Na to je potrebné, aby si ťa ten druhý vážil a prejavoval ti náklonnosť.“

—  Bertolt Brecht nemecký básnik, dramatik, divadelný režisér 1898 - 1956

Potvrdené výroky
Varianta: Láska je túžba niečo dávať a nie dostávať. Láska je umenie dosiahnuť niečo s pomocou toho druhého. Na to treba, aby si ťa ten druhý vážil a aby ti bol naklonený.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Federico Fellini fotka
Axel Munthe fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Peter Ustinov fotka
Michel De Montaigne fotka
Stefan Garczyňski fotka
Michel De Montaigne fotka
Henry De Montherlant fotka
Art Buchwald fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Fulton J. Sheen fotka

„Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.“

—  Fulton J. Sheen katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979

Prisudzované výroky

Jean Paul fotka
Giovan Battista Filippo Basile fotka
Hippolyte Taine fotka

„Žena manželstvom získava spoločnosť, muž o ňu príde.“

—  Hippolyte Taine francúzsky filozof, predstaviteľ pozitivizmu, nasledovník A. Comta 1828 - 1893

Novalis fotka

Súvisiace témy