Vytrvalá dobrota víťazí nad zlými ľuďmi.

—  Seneca
Podobné citáty