„Málokomu bola poctivosť drahšia ako peniaze.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Crispus Caius Sallustius fotka
Crispus Caius Sallustius18
rímsky historik, politik -86 - -34 pred n. l.

Podobné citáty

Henry De Montherlant fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Gabriel Laub fotka
Rufus Quintus Curtius fotka
Karol Irzykowski fotka
Seneca fotka

„Jedinou úctou hodnou boha je poctivosť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Titus Maccius Plautus fotka

„Nič nie je drahšieho nad priateľa v núdzi.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aristoteles fotka

„Platón mi je drahý, ale pravda ešte drahšia.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Dušan Radovič fotka
Aristoteles fotka

„Poctivosť si od nás vyžaduje, aby sme si ctili pravdu viac ako našich priateľov.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Ninus Nestorović fotka
Thomas Jefferson fotka

„Hrdosť je drahšia než to, čo potrebujeme na jedlo, pitie, bývanie, odev.“

—  Thomas Jefferson 3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 - 1826

Potvrdené výroky
Zdroj: [18]

Súvisiace témy