„Láska je víno bohov v krehkej nádobe.“

— Milan Rúfus

Milan Rúfus foto
Milan Rúfus12
slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Podobné citáty