„Žiadnu inú knihu, ako svet. Žiadne iné vyučovanie ako fakty.“

— Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau79
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty

Ďalší