„Poriadku prírody odporuje, aby veľký počet ľudí vládol a malý počet bol ovládaný.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Jean Jacques Rousseau fotka
Jean Jacques Rousseau83
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty

Lion Feuchtwanger fotka
Benjamin Franklin fotka

„Aký veľký počet ľudí slávi Kristovo narodenie! Aký malý dodržiava jeho zásady. Ó, ľahšie je dodržiavať sviatky ako prikázania.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Aischylos fotka
Voltaire fotka

„S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Voltaire fotka
Louis-ferdinand Céline fotka
Heinrich Heine fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Paul Cézanne fotka
Valeriu Butulescu fotka
Hippokratés fotka
Terry Pratchett fotka
Karl Marx fotka
Gabriel Laub fotka
George Bernard Shaw fotka
Ninus Nestorović fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy