„Vojna je vzájomné hromadné vraždenie miliónov ľudí, ktorí sa nepoznajú, v záujme malého počtu ľudí, ktorí sa poznajú, ale nevraždia sa navzájom.“

Posledná aktualizácia 7. január 2020. Histórie
Louis-ferdinand Céline fotka
Louis-ferdinand Céline14
francúzsky spisovateľ 1894 - 1961

Podobné citáty

Euripidés fotka
Zuzana Čaputová fotka
Lion Feuchtwanger fotka
Aischylos fotka
Voltaire fotka

„S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Voltaire fotka
Francois Fénelon fotka
Konfucius fotka

„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Jean Jacques Rousseau fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Ľudí sa bojí ten, kto ich nepozná …“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Nicolas Chamfort fotka

„Čo je sláva? Byť známy ľuďom, ktorých ja nepoznám.“

—  Nicolas Chamfort francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Varianta: Sláva: byť známym ľuďom, ktorých nepoznám.

Blaise Pascal fotka

„Beda ľuďom, ktorí nepoznajú zmysel svojho života a sú presvedčení o tom, že ho nemožno poznať.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Jean Maria Vianney fotka
Friedrich Schiller fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Jules Romains fotka
Francois Fénelon fotka
Hérakleitos fotka
Joseph Rudyard Kipling fotka

„Čo môžu vedieť o Anglicku ľudia, ktorí poznajú len Anglicko?“

—  Joseph Rudyard Kipling anglický poviedok spisovateľ, básnik a románopisec 1865 - 1936

Prisudzované výroky

Homér fotka

„Videl mestá, mnohých ľudí a poznal ich mravy.“

—  Homér staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea

Súvisiace témy