„Ľudstvo nebude šťastné do tých čias, kým všetci ľudia nebudú mať umeleckú dušu, to jest dokiaľ všetci nebudú mať radosť zo svojej práce.“

Posledná aktualizácia 18. máj 2017. Histórie
Auguste Rodin fotka
Auguste Rodin10
francúzsky sochár 1840 - 1917

Podobné citáty

Ivan Gašparovič fotka

„Dobre, a čo teraz? Keď tam títo ľudia nebudú, nebude ani futbal.“

—  Ivan Gašparovič slovenský prezident Slovenska, šéf slovenskej národnej rady a politik 1941

Potvrdené výroky, O vplyve mafie na šport

Gabriel Laub fotka
Karel Čapek fotka
Niccolo Machiavelli fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Petr Novotný fotka
Karl Barth fotka
Otto Von Bismarck fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Ludwig von Mises fotka
Elias Canetti fotka

„Peklo je najstrašnejší vynález a ťažko pochopíme, ako možno po takomto vynáleze očakávať dobrých ľudí. Nebudú vždy musieť vynachádzať peklo?“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Peter Gregor fotka

„Kým príde ľudstvo k rozumu, ten už tam nebude.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Diofanés fotka
Christoph Schönborn fotka
Alexander Roda Roda fotka

„Duša je vždy mladá. Z pohľadu večnosti sme na tom všetci rovnako.“

—  Marián Gavenda slovenský rímskokatolícky kňaz, prekladateľ a spisovateľ 1963

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 25. týždeň.

Súvisiace témy