„Radosť zo šťastia priateľov nie je prejavom nášho dobrého srdca ani priateľstvo, ale nádej, že príde rad aj na nás, alebo že si z toho ich šťastia budeme môcť kúsok utrhnúť.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. Histórie

Podobné citáty

Joseph Addison fotka
Honoré De Balzac fotka
Citát „Najväčším nepriateľom nášho šťastia je závisť.“
Arthur Schopenhauer fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Chalíl Džibrán fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Anthelme Brillat-Savarin fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Radosť z našej radosti, nie utrpenie z nášho utrpenia, robí z niekoho priateľa.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Aldous Huxley fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Svojím priateľom môžeš prospieť len tým, že im ponecháš ich radosti a rozmnožíš ich šťastie, užívajúc ho spolu s nimi.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Charles Augustin Sainte-Beuve fotka

„Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“

—  Charles Augustin Sainte-Beuve francúzsky literárny kritik 1804 - 1869

Potvrdené výroky
Varianta: Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosť.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Terezie z Lisieux fotka
Joseph Joubert fotka

„Nádej je pôžička šťastia.“

—  Joseph Joubert francúzsky moralista a esejista 1754 - 1824

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy