„Homosexuál – Revolucionár, ktorý si myslí, že sa vzbúril proti diktátu prírody.“

— Andrej Reiner

Andrej Reiner foto
Andrej Reiner23
slovenský spisoval 1951 - 2007

Podobné citáty