„Priateľstvo medzi príslušníkmi opačného pohlavia je proti zákonom prírody.“

— Miloš Kopecký

Podobné citáty

Ďalší