Priateľstvo medzi príslušníkmi opačného pohlavia je proti zákonom prírody.

—  Miloš Kopecký
Podobné citáty