„Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Arturo Graf fotka
Arturo Graf3
taliansky básnik 1848 - 1913

Podobné citáty

Valeriu Butulescu fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Mlčanie má až takú silu, že býva nemožné nepočuť ho.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Gregor Veľký fotka

„Každé neužitočné slovo, ktoré narúša bdelosť mlčania, je ako škára, ktorou sa duša stráca sebe samej.“

—  Gregor Veľký pápež od 590 do 604 540 - 604

Prisudzované výroky

Svatý Ambrož fotka
Citát „Hovor len vtedy, keď to, čo chceš povedať, je múdrejšie, ako mlčanie.“
Sókratés fotka
Søren Kierkegaard fotka
František Saleský fotka
Citát „Každý by chcel rozumieť umeniu. Prečo sa nikto nepokúša rozumieť spevu vtáka?“
Pablo Picasso fotka
Konfucius fotka

„Byť cnostný znamená byť slobodný vo svojej duši.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Maurice Maeterlinck fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Radšej chcem trpieť že hovorím pravdu, než by mala pravda trpieť pre moje mlčanie.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Prisudzované výroky

Anatole France fotka
Vincent Van Gogh fotka
Matka Tereza fotka
Marcus Aurelius fotka
Edith Stein fotka
Franz Grillparzer fotka
Ján z Kríža fotka

Súvisiace témy