„Šťastie je zdravé pre telo, ale pre rozvíjanie intelektu je dôležitý zármutok.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Marcel Proust fotka
Marcel Proust22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Podobné citáty

Decimus Iunius Iuvenalis fotka

„V zdravom tele zdravý duch.“

—  Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 50

Prisudzované výroky
Originál: (la) Mens sana in corpore sano.

Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Francis Bacon fotka

„Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
Ignác z Loyoly fotka

„So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

George Eliot fotka

„Zrieknutie sa zostáva zármutkom, hoci zármutok sa prenáša dobrovoľne.“

—  George Eliot anglická novelistka, novinárka a prekladateľka 1819 - 1880

Antonio Gala Velasco fotka
Mark Twain fotka
Godfried Bomans fotka

„Humor je prekonaný zármutok.“

—  Godfried Bomans holandský spisovateľ 1913 - 1971

François de La  Rochefoucauld fotka
Thomas Stearns Eliot fotka
Ingmar Bergmanová fotka
Elbert Hubbard fotka

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky

Ernest Hemingway fotka
Charles Bukowski fotka
William Shakespeare fotka

Súvisiace témy