„Rezignácia bolí, pretože niečo umiera; smrť starého je však zrodením nového. Ak si máme vytvoriť novú, lepšiu myšlienku, predstavu, teóriu alebo spôsob chápania, musí stará myšlienka, predstava, teória alebo spôsob chápania zomrieť.“

Reklama

Podobné citáty

George Orwell fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Reklama
Charles de Gaulle fotka
Louis Pasteur fotka
Oliver Goldsmith fotka
Theodore Hesburgh fotka

„Bohužiaľ, byť starým, je jediný spôsob, ako žiť dlho.“

—  Theodore Hesburgh držiteľ Zlatej medaily Kongresu 1917 - 2015
Prisudzované výroky

Ferdinand Lesseps fotka

„Bohužiaľ, byť starým, je jediný spôsob, ako žiť dlho.“

—  Ferdinand Lesseps francúzsky diplomat a podnikateľ, vývojár Suezského prieplavu 1805 - 1894
Prisudzované výroky

Peter Gregor fotka
Daniel Paul Schreber fotka
Gabriel Laub fotka
Mark Twain fotka
Henrik Ibsen fotka
William James fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“