„Podstatou mysticizmu je viera v jednotnú povahu sveta.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Fulton J. Sheen foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
Peter Altenberg foto
Albert Einstein foto
Charlie Chaplin foto

„Som v podstate sentimentálny pajác.“

— Charlie Chaplin britský komediálny herec a filmár 1889 - 1977

Ludwig Van Beethoven foto
Karl Rahner foto
Peter Steele foto
Reklama
Thomas Müntzer foto

„Snažím sa pochopiť, aby som mohol uveriť.“

— Thomas Müntzer nemecký pastor, ktorý bol vodca rebelov počas nemeckej roľníckej vojny 1489 - 1525

Ludwig Van Beethoven foto
 Aristoteles foto

„Na povahu ženy sa musíme pozerať z toho hľadiska, že trpí prirodzenou nedokonalosťou.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Jan Amos Komenský foto
Reklama
Samuel Taylor Coleridge foto
Jean Paul foto
 Menandros foto

„Osudom človeka je jeho povaha.“

—  Menandros grécky dramatik -342 - -291 pr. n. l.

Miguel de Cervantes foto
Ďalší