Podstatou mysticizmu je viera v jednotnú povahu sveta.

—  Morgan Scott Peck
Podobné citáty