Bolesť z lásky je pre ženu najväčšou rozkošou.

—  Anakreón
Podobné citáty