„Prvá známka úspechu býva niekedy zároveň poslednou známkou skromnosti.“

Zdeňka Ortová fotka
Zdeňka Ortová32
česká spisovateľka 1961

Podobné citáty

Jean de La Bruyere fotka
Josh Billings fotka
Bernard Baruch fotka
Michel De Montaigne fotka

„Najistejšou známkou múdrosti je veselosť.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Joseph Conrad fotka
Albert Camus fotka
Thomas Carlyle fotka

„Pokojná sila v ťažkostiach je prvá známka pravej veľkosti.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Curt Goetz fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Mark Twain fotka
Elisabeth of Wied fotka
Seneca fotka

„Je známkou slabého ducha nedokázať uniesť bohatstvo.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Varianta: Je známkou slabého ducha nevedieť znášať bohatstvo.

Heinrich Heine fotka

„Príznačnou známkou génia je, že svieti vlastným svetlom.“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Jiří Robert Pick fotka

„Nechcela si prezerať zbierku známok pri umelom osvetlení. A tak zostala do rána.“

—  Jiří Robert Pick český dramatik, humorista, publicista a bookwriter 1925 - 1983

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x