„Kto má plnú hrsť peňazí, nemá kam vziať rozum.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Zdeňka Ortová fotka
Zdeňka Ortová32
česká spisovateľka 1961

Podobné citáty

Stefan Kisielewski fotka
Euripidés fotka

„Koho pánboh chce potrestať, tomu rozum vezme.“

—  Euripidés staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.

Menandros fotka

„Chcel by som mať kvapku šťastia, alebo plný sud rozumu.“

—  Menandros grécky dramatik -342 - -291 pred n. l.

Prisudzované výroky

Marcel Aymé fotka

Súvisiace témy