„Človek sa nikdy neteší z niečoho tak, ako sa tešil na niečo.“

—  O`Henry
Témy
človek
 O`Henry fotka
O`Henry11
americký novelista 1862 - 1910
Reklama

Podobné citáty

Karel Čapek fotka
Reklama
 Seneca fotka

„Múdry človek sa viac teší z toho, čo dal, ako z toho, čo dostal.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Samuel Butler fotka
 Epiktétos fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Richard Rohr fotka

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

—  Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943
Prisudzované výroky

Marcus Aurelius fotka
Ambrose Bierce fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka
Bertolt Brecht fotka
František Saleský fotka
Hans Christian Andersen fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Človek stále nestráca ak sa niečoho zrieka.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832
Potvrdené výroky, Source: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“