„Neveru odpustia len manželky. Milenky nikdy.“

— Ladislav Muška

Podobné citáty