Správne vychovaný muž žije pri svojej milenke a umiera pri svojej manželke.

—  Henry Becquemanželka milenka muž žila muži

Podobné citáty