Správne vychovaný muž žije pri svojej milenke a umiera pri svojej manželke.

—  Henry Becque
Podobné citáty