„Často sa zaľúbime len do nálady druhého, do jeho veselosti alebo trudnomyseľnosti. Keď sa stratí táto nálada, vyprchá aj zvláštne čaro dotyčného človeka. Práve z toho vzniká toľko sklamaní.“

Posledná aktualizácia 19. december 2019. História

Podobné citáty

Oscar Wilde fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Citát „Dobrá nálada síce nevyrieši všetky problémy, ale dokáže nasrať toľko ľudí, že stojí zato si ju udržať.“
Jan Werich fotka
Ludwig Wittgenstein fotka
Wilhelm Busch fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Michel De Montaigne fotka

„Šťastný je ten, kto si z kritiky blížnych nerobí barometer svojej nálady.“

—  Adalbert Ludwig Balling

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: BALLING, A.: Štěstí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s 32., ISBN 8071924776

Brian Warner fotka
Michel De Montaigne fotka

„Najväčší dôkaz múdrosti je stále dobrá nálada.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

William Shakespeare fotka
Fabius Maximus fotka
Robert Louis Stevenson fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
František Saleský fotka
Citát „O dobrej nálade možno povedať, že je jedným z najlepších kusov odevu, ktorý môžeme v spoločnosti nosiť.“
William Makepeace Thackeray fotka
Wayne Dyer fotka

Súvisiace témy