„Nešťastní ľudia sa často spájajú.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Témy
ľudia
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Gotthold Ephraim Lessing43
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Aristoteles fotka

„Zlo ľudí spája.
Rhetoric“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Potvrdené výroky

François de La  Rochefoucauld fotka

„V priateľstve, práve tak ako v láske, bývajú často ľudia, šťastnejší vtedy, keď všeličo nevedia, ako vtedy, keď im je to známe.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Dans l'amitié comme dans l'amour on est souvent plus heureux par les choses qu'on ignore que par celles que l'on sait. (fr)

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Citát „Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“
Jan Werich fotka
Ján XXIII. fotka

„Napokon možno dúfať, že ľudia, ak sa budú stretávať a spolu diskutovať, lepšie objavia aj putá, ktoré ich spájajú a ktoré sú spoločné všetkým ľuďom.“

—  Ján XXIII. 261. pápež katolíckej cirkvi 1881 - 1963

Varianta: Možno dúfať, že ľudia rozličných náboženstiev, ak sa budú stretávať a spolu diskutovať, objavia aj putá, ktoré ich spájajú, a ktoré sú spoločné všetkým ľuďom.

František Saleský fotka
Marcus Aurelius fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Ezop fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Zuzana Čaputová fotka
Josef Fousek fotka

„Humor je rozprávanie o nešťastných ľuďoch.“

—  Josef Fousek český básnik, fotograf, humorista, spisovateľ a spevák 1939

Remy de Gourmont fotka
August Strinberg fotka

„Ľudia neradi počúvajú, že sú nešťastní.“

—  August Strinberg švédsky dramatik, prozaik, básnik, esejista a maliar 1849 - 1912

„Šťastní ľudia, ktorí chodia do kostola!“

—  Oľga Lajdová slovenská tanečníčka a prekladateľka 1943 - 1985

Súvisiace témy