„Maska: jediná časť tváre, ktorú si človek sám vyberá.“

Posledná aktualizácia 7. september 2020. História
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

„Priatelia sú príbuzní, ktorých si človek vyberá sám.“

—  Eustache Deschamps francúzsky básnik 1346 - 1406

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Francisco Goya fotka
Edward Gibbon fotka
Oscar Wilde fotka
Agatha Christie fotka

„Ľudská tvár nie je podľa všetkého nič viac ako maska.“

—  Agatha Christie britská spisovateľka detektívnej a mystery literatúry 1890 - 1976

Ernst Bloch fotka
Seneca starší fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
George Gordon Byron fotka

„Nežijem sám v sebe, stávam sa časťou toho, čo ma obklopuje.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka

„Človek by si nemal vyberať. Mal by zostať predovšetkým človekom.“

—  Stanisław Jerzy Lec poľský spisovateľ 1909 - 1966

Varianta: Človek si nemôže vyberať, musí ostať človekom.

Paul Klee fotka
Oscar Wilde fotka
Jonáš Záborský fotka

„Človek je aj tak sám, utešuje ho iba tichá súhra s Bohom, to je jediná istota, že ho ktosi na tomto svete počúva.“

—  Jonáš Záborský slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1812 - 1876

film Národný hriešnik, podľa scenáru Karola Horáka
Prisudzované výroky

Ambrose Bierce fotka

Súvisiace témy