„Svet je plný ľudí, ktorí majú vo zvyku porovnávať sa v duchu s inými, rozhodnú však vždy vo svoj prospech a podľa toho aj konajú.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Jean de La Bruyere fotka
Jean de La Bruyere112
francúzsky spisovateľ a filozof 1645 - 1696

Podobné citáty

Bill Gates fotka
Thomas Stafford Cardinal Williams fotka
George Bernard Shaw fotka
Ignác z Loyoly fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Jeden z mojich priateľov očakáva všetko na svete a je sklamaný, keď nie všetko je to najlepšie. Ja som začal iným extrémom, nečakám nič, a vždy som plný vďaky za rozličné blahá.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Potvrdené výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Oscar Wilde fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Anatole France fotka
Giovanni Guareschi fotka
Honoré De Balzac fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Émile Littré fotka

„Ten, kto sa che vážne uplatniť v živote, musí vždy konať tak, ako by mal dlho žiť, a správať sa tak, ako by mal čoskoro zomrieť.“

—  Émile Littré francúzsky lexikograf a filozof 1801 - 1881

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Ralph Waldo Emerson fotka
Jack Kerouac fotka
Gabriel Laub fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Fulton J. Sheen fotka

Súvisiace témy