„Nereptajme, že sme si súčasnosť predstavovali inak. Veď aj ona si predstavuje nás ako flexibilných, všetkého schopných, krásnych, zdravých a nanajvýš ak dvadsaťpäťročných.“

— Peter Gregor

Peter Gregor foto
Peter Gregor188
1944 - 2014

Podobné citáty