„Predtým, než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie, uistite sa prosím, či nie ste obkolesený blbcami.“

— Sigmund Freud

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud59
rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Podobné citáty

Ďalší