„Až na niektoré zriedkavé výnimky možno človeka definovať ako zviera s puškou.“

Anatole France fotka
Anatole France161
portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche fotka

„Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Vlado Javorský fotka
Reklama
 Alain fotka
Marcus Aurelius fotka
Valeriu Butulescu fotka
Matthew Scully fotka
William Shakespeare fotka
Reklama
Mladší Plinius fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
Božena Němcová fotka
 Saadí fotka
George Bernard Shaw fotka
Ludwig Feuerbach fotka