„Až na niektoré zriedkavé výnimky možno človeka definovať ako zviera s puškou.“

Anatole France fotka
Anatole France161
portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche fotka

„Človeka možno definovať schopnosťou sľubovať.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Vlado Javorský fotka
Reklama
Alain fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Človek je najkrutejšie zviera.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Marcus Aurelius fotka
Matthew Scully fotka
Valeriu Butulescu fotka
William Shakespeare fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Mladší Plinius fotka
George Bernard Shaw fotka
Saadí fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“