Urob si z peňazí boha, a budú ťa sužovať ako diabol.

—  Henry Fieldingdiabol boh peniaze

Podobné citáty