„Peniaze sú ovocím zla, práve tak často ako jeho koreňom.“

— Henry Fielding

Henry Fielding foto
Henry Fielding30
anglický románopisec a dramatik

Podobné citáty