Chudobný človek má rovnako nesmrteľnú dušu ako lepší ľudia.

—  Henry Fieldingčlovek duša ľudia

Podobné citáty