„Spisovatelia, ktorí vedia písať, pracujú na svojich dielach. Spisovatelia, ktorí nevedia písať, sa stanú funkcionármi v zväze spisovateľov.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História

Podobné citáty

Henryk Sienkiewicz fotka

„Čím je spisovateľ lepší, tým menej literárne píše.“

—  Henryk Sienkiewicz poľský novinár, nositeľ Nobelovej ceny za iteratúru a filantrop 1846 - 1916

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: BUJNICKI, TADEUSZ: Politika: Sienkiewicz, ale który?, polský týždeník 45/2006, str. 74.

Anton Pavlovič Čechov fotka
Stephen King fotka
Nicolas Chamfort fotka
Julian Tuwim fotka
Marcel Achard fotka
Stephen King fotka
Maxim Gorkij fotka
Jonáš Záborský fotka

„Diela moje budú večnou chlúbou a večnou potupou pre Slovákov. Chlúbou, že tak výtečného mali spisovateľa; potupou, že ho nevedeli oceniť.“

—  Jonáš Záborský slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1812 - 1876

Predmluva, ktorú nikto čítať nebude, Faustiáda, 1866
Potvrdené výroky

Ernest Hemingway fotka
Stephen King fotka

„Nerobím si poznámky, nepíšem si dopredu náčrt deja, nerobím nič v tom zmysle. Kašlem na tú prekliatu vec. Som salámistický spisovateľ. Pokúšam sa písať dobrú salámu, ale saláma je saláma. Nedokážete ju predať ako kaviár.“

—  Stephen King americký autor 1947

bližšie neurčená reč z roku 1995
I don't take notes; I don't outline, I don't do anything like that. I just flail away at the goddamn thing. I'm a salami writer. I try to write good salami, but salami is salami. You can't sell it as caviar. (en)
Prisudzované výroky

Mark Twain fotka
Anatole France fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Gabriel Laub fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Jan Neruda fotka

„Spokojnosť je duševná smrť spisovateľa.“

—  Jan Neruda český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Súvisiace témy