Bez bohatého srdca je bohatstvo špinavým žobrákom.

—  Ralph Waldo Emerson
Podobné citáty