„Bez bohatého srdca je bohatstvo špinavým žobrákom.“

Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson204
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Podobné citáty

Anatole France fotka
Antoine de Rivarol fotka

„Chudobní túžia po bohatstve a bohatí po nebi, ale múdri túžia po stave pokoja.“

—  Swami Rama

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Anakreón fotka

„Ľahko získané neuspokojuje bohaté srdce.“

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pred n. l.

Prisudzované výroky

Gabriel Laub fotka
Ambrose Bierce fotka

„Žobrák: človek, ktorý sa spoliehal na pomoc priateľov.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Prisudzované výroky

Henry Ward Beecher fotka
Ludwig Van Beethoven fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x