„Blahoslavený je človek, ktorý nemá čo povedať a nedokazuje to slovami.“

Posledná aktualizácia 24. jún 2019. Histórie
Mircea Eliade fotka
Mircea Eliade47
rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986
Editovať

Podobné citáty

Cassandra Clare fotka
Emil Cioran fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Kto pri istých veciach nestráca rozum, dokazuje, že žiaden nemá.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

George Bernard Shaw fotka
Heinrich Müller fotka

„Blažený človek, ktorý mlčí, keď nemá čo povedať.“

—  Heinrich Müller nemecký publicista, literárny kritik, politický ekonóm a štátny teoretik 1900 - 1945

Prisudzované výroky

Antoine de Rivarol fotka
Pablo Picasso fotka
Samuel Goldwyn fotka
Karl Ludwig Borne fotka

„Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy.“

—  Karl Ludwig Borne nemecký spisovateľ 1786 - 1837

Prisudzované výroky
Varianta: Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zreteľne, že sa nám darí.

John Steinbeck fotka
Gabriel Laub fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Mircea Eliade fotka
Joseph Heller fotka
František Vymazal fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
William Butler Yeats fotka

„Zamysli sa, kde väčšinou začína a končí sláva človeka. A povedz, moja sláva bola v tom, že som mal takých priateľov.“

—  William Butler Yeats básnik z Írska 1865 - 1939

Think where man's glory most begins and ends. And say my glory was I had such friends. (en)
The Municipal Gallery Re-Visited
Prisudzované výroky

Súvisiace témy