„Viera sa nezachováva z presvedčenia, ale z lásky a z úcty k našim blízkym, ktorí v ňu ešte veria.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Mircea Eliade fotka
Mircea Eliade47
rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Podobné citáty

Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Samuel Butler fotka
Albert Einstein fotka
Aurelius Augustinus fotka
Richard Dawkins fotka

„Viera je presvedčenie napriek tomu, alebo práve preto, že chýbajú dôkazy.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Podobné: Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdenia sú pravdivé - napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo vyvracajúce jeho pravdivosť. (Dan Barker)
Prisudzované výroky

Friedrich Nietzsche fotka

„Presvedčenie je viera, že na istom stupni poznania sme našli definitívnu pravdu.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Giovanni Bosco fotka
Erich Fromm fotka
Marcel Achard fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Citát „Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že rozšírime priestor pre lásku a úctu k sebe navzájom.“
Zuzana Čaputová fotka
Josef Čapek fotka
Mircea Eliade fotka
Françoise Sagan fotka

„Láska ľudu nie je nič iné ako úcta.“

—  Castelot francúzsky historik a spisovateľ 1911 - 2004

Frank Lloyd Wright fotka
Jiří Žáček fotka

Súvisiace témy